Αστυνομία  Χώρας :

27360 31206

Αστυνομία Ποταμού :

27360 33222

Λιμεναρχείο  Διακόφτι :

27360 33280

Λιμεναρχείο Καψάλι :

27360 31222

Venardos Hotel - Choose Language »